Rekisterin nimi

Podium-asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Mediaattori Oy, Isto Puska, isto.puska@mediaattori.fi Karjalankatu 22 a 11, 15150 Lahti

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Mediaattorin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Mediaattorin liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, markkinatutkimuksen ja tilastoinnin suorittaminen sekä Mediaattorin ja sen asiakkaiden mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi. Rekisterin tietoja voidaan käyttää yhdessä Mediaattorin muiden henkilörekisterien kanssa.

Rekisterin sisältö

Rekisterissä ylläpidetään Mediaattorin asiakkaita koskevia seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Yhteystiedot
Demografiatiedot
Tunnistustiedot
Kiinnostustiedot
Lupatiedot
Yritystiedot

Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä käyttää verkkopalveluissaan evästeitä ja saattaa sijoittaa verkkopalveluihinsa myös kolmansien osapuolien evästeitä. Evästeitä käytetään verkkopalveluiden käytön tilastointiin ja rekisterinpitäjän palveluiden kehittämiseksi. Verkkopalvelun käyttäjä voi joko hyväksyä tai torjua evästeet. Jos käyttäjä ei torju evästeitä, hänen katsotaan hyväksyneen niiden käytön. Evästeiden torjuminen voi aiheuttaa Verkkopalveluiden tai niiden osan toimimattomuuden.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana kerättävät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilörekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tain viranomaisen vaatimuksesta.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen osalta osa tiedoista sijaitsee fyysisesti rekisterinpitäjän ulkopuolisilla palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle Safe Harbor -järjestelyn puitteissa.

Rekisterin suojaus

Rekisteri säilytetään rekisterinpitäjän käyttämän, ulkopuolisen palveluntarjoajan salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin pääsy niiden sisältämiin tietoihin on vain rekisterinpitäjällä. Tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteri on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattuja käyttäjätunnuksella, salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Palvelimet, joilla ylläpidetään tietokantoja, sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietokantoja pääsevät käsittelemään vain rekisterinpitäjän siihen erikseen valtuuttamat henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot maksutta kerran vuodessa. Kun asiakas käyttää tarkastusoikeuttaan hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle tässä rekisteriselosteessa mainittuun osoitteeseen.