Palvelut

Palvelemme julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimijoita sekä lääke- ja terveysteknologia-alan yrityksiä. 

PODIUM-tuoteperheen sovellukset skaalautuvat kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeisiin.

PODIUM Connect®

PODIUM CONNECT® ON ÄLYKÄS TYÖKALU LÄÄKE-ESITTELYJEN, KOULUTUSTEN JA MUIDEN ASIANTUNTIJATAPAAMISTEN SOPIMISEEN JA TOTEUTTAMISEEN. VALTAKUNNALLINEN ALUSTA PALVELEE EKOSYSTEEMIN KAIKENKOKOISIA TOIMIJOITA.

Kalenteripohjainen sovellus auttaa hallitsemaan aikatauluja ja yhteydenottoja sekä löytämään helposti parhaat kontaktit työyhteisöstä ja yhteistyöverkostosta silloin, kun niille on tarvetta. PODIUMin avulla tapahtumiin liittyvät rutiinit hoituvat fiksusti ja aikaa säästäen.

Olemme alan edelläkävijä ja vastuullinen kehittäjä. Kehitämme sovellusta jatkuvasti yhdessä suomalaislääkäreiden ja teollisuuden kanssa.

PODIUM huomioi Lääketeollisuus ry:n eettiset ohjeet sekä Lääketeollisuus ry:n ja Kuntaliiton yhteisen suosituksen hyvistä lääke-esittelytavoista. PODIUM mahdollistaa laadukkaan ja monipuolisen lääke-esittelytoiminnan hallinnoinnin älykkäästi ja tuloksellisesti.

PODIUM TYÖVUOROT ON KETTERÄ SOVELLUS TYÖ- JA PÄIVYSTYSVUOROJEN SEKÄ MUIDEN TOISTUVIEN TAI KIERTÄVIEN TYÖTEHTÄVIEN HALLINNOINTIIN. KÄYTTÄJÄ VOI VARATA PODIUMISTA ITSELLEEN SOPIVIA VUOROJA TAI TEHTÄVIÄ JA TILATA NÄISTÄ MUISTUTUKSIA. TOTEUTUNEEN TYÖAJAN VOI RAPORTOIDA KÄTEVÄSTI MOBIILISTI.

PODIUM säästää tuntuvasti ammattilaisten työaikaa, kun vuorojen hallinnointi hoituu tarkoitukseen suunnitellulla täsmäsovelluksella ja oikeilla ihmisillä on reaaliaikainen näkymä vuorotilanteeseen. Työntekijät, päivystäjät ja yhteystiedot löytyvät kaikki kätevästi yhdestä paikasta, aina ajantasaisesti.

PODIUMin kautta vuorojen hallinnoija voi lähettää viestejä, jotka tavoittavat kaikki rinkiin kuuluvat. Näin on kätevä kartoittaa esimerkiksi puuttuvaa viikonloppupäivystäjää, joka halutaan löytää nopeasti.

PODIUM sopii hyvin myös eri organisaatioihin kuuluvien työntekijöiden yhteiskäyttöön, kuten yhteispäivystysten työvuorohallintaan.

PODIUM Työvuorot

PODIUM Vierailut

PODIUM VIERAILUT ON FIKSU SOVELLUS SAIRAALA- JA TOIMIPAIKKAVIERAILUJEN JOHTAMISEEN JA HALLINTAAN. VIERAILUT AUTTAA LINJAAMAAN VIERAILUTOIMINNAN KÄYTÄNNÖT JA VIESTIMÄÄN NIISTÄ TEHOKKAASTI JA SYSTEMAATTISESTI.

PODIUMin avulla sairaalan tai muun terveydenhuollon yksikön vierailukäytäntöihin liittyvät ohjeet ja käytännöt on helppo viestiä koordinoidusti. Palvelu auttaa hallinnoimaan kulunvalvonnan ja potilastietojen kannalta kriittisiin tiloihin tehtäviä vierailuja ja johtamaan vierailutoimintaa tehokkaasti.

PODIUM helpottaa kulunvalvonnan työtä ja säästää työaikaa sekä kutsujalta että vierailijalta.

DATAKIT ON AINUTLAATUINEN ANALYTIIKKAPALVELU, JOKA TARJOAA TOSIELÄMÄN TIETOA LÄÄKETIEDON TARPEISIIN JA TIETOHAKUIHIN LIITTYVÄSTÄ ASIAKASKÄYTTÄYTYMISESTÄ. DATAKITIN REAL WORLD BEHAVIOR -DATA AUTTAA HAVAITSEMAAN LÄÄKETURVAN JA -TIEDON KANNALTA MERKITYKSELLISIÄ SIGNAALEJA SEKÄ SELVITTÄMÄÄN TEKIJÖITÄ, JOTKA OHJAAVAT HOITOPÄÄTÖKSEN TEKEMISTÄ.

DataKIT analysoi Terveysportin lääketieteen tietokantojen käyttöä lääketurvatoimintojen ja tuotevastaavien tarpeisiin. Tuotteelle tai tuoteryhmälle räätälöitävä ainutlaatuinen analytiikkapalvelu visualisoi lääketietoon liittyviä tietokantahakuja ja auttaa lisäämään asiakasymmärrystä sekä vastaamaan tarpeisiin kohdennetusti.

Tarjoamme palvelun yhteistyössä DataKIT Oy:n kanssa.

DataKIT

Ota yhteyttä