Hoitotiimien lääke-esittelyt PODIUMissa

PODIUM on julkisen ja yksityisen terveydenhuollon valtakunnallinen kumppani lääke-esittelytoiminnan johtamisessa ja hallinnoinnissa. Olemme hiljattain ottaneet hoitotiimeille järjestettävät esittely- ja koulutustapahtumat esiin lääke-esittelytoiminnasta vastaavien tahojen kanssa ja muistuttaneet reseptilääkemarkkinoinnin säätelystä sekä yritysten rajallisista mahdollisuuksista käsitellä reseptilääkkeitä koskevia aiheita tilaisuuksissa, joissa on läsnä hoitajia.

”Olemme tuoneet esiin, että hoitohenkilöstön läsnäolo voi rajoittaa yritysten mahdollisuuksia toteuttaa esittelyjä siten, että ne ovat lääkärille hyödyllisiä”, sanoo toimitusjohtaja Elina Puska.

Vaihtoehtoja hoitajatapahtumien toteuttamiseen

PODIUMissa julkaistavien esittelyaikojen yhteyteen määritetään aina tapahtuman kohderyhmä (lääkärit / hoitajat / farmasian ammattilaiset) sekä arvio ammattiryhmäkohtaisesta osallistujamäärästä.

Hoitajille esittelyjä voidaan järjestää mm. seuraavasti:

  • Oma hoitotieteiden kalenteri, jossa kaikkien tapahtumien kohderyhmänä on ainoastaan hoitajia
  • Erikoisalakohtainen kalenteri, jossa julkaistaan erillisiä tapahtumia lääkäreille ja hoitajille ammattiryhmien omien kokouskäytäntöjen mukaisesti
  • Erikoisalakohtainen kalenteri, jossa julkaistaan hoitotiimille yhteisiä esittelyaikoja siten, että eri ammattiryhmien läsnäolo tilaisuudessa porrastetaan
  • Erikoisalakohtainen kalenteri, jossa julkaistaan hoitotiimille esittelyaikoja siten, että lääkäri- ja hoitajakohderyhmälle luodaan omat peräkkäiset esittelytapahtumansa