Voiko hoitotiimille järjestää yhteisiä esittelyjä?

Tänä syksynä lääkealalla on käyty keskustelua yritysten mahdollisuuksista järjestää lääke-esittely- ja koulutustilaisuuksia kokonaisille hoitotiimeille.

Mistä on kyse?

Lääkelain mukaan yritys voi antaa hoitajille vain reseptilääkkeen oikeaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää informaatiota (esim. pistosopastus tai annostelun ohjeistaminen). Aihetta koskeva sääntely ei ole muuttunut, mutta sen soveltamiseen on kiinnitetty huomiota.

Fimea on korostanut, että yritysten tulee toteuttaa hoitajakoulutukset erillään reseptilääke-esittelyistä. Jälkimmäisiin voivat osallistua lääkärit, farmasian ammattilaiset ja rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden omaavat sairaanhoitajat.

Käytännössä yrityksillä on rajallinen mahdollisuus käsitellä reseptilääkkeitä koskevia aiheita tilaisuuksissa, joissa on läsnä hoitajia. Hoitohenkilökunnan läsnäolo voi siis rajoittaa yritysten mahdollisuutta pitää esittelyä siten, että se on lääkärille hyödyllinen.

Vaihtoehtoja hoitajatapahtumien toteuttamiseen PODIUMissa

1. Porrastetut esittelyt hoitotiimin eri ammattiryhmille

Jos yksikön kokouskäytännöt rakentuvat hoitotiimien ympärille ja lääke-esittelyt on luontevaa järjestää samassa syklissä, voi tapahtumat porrastaa siten, että lääkäri- ja hoitajaosallistujille julkaistaan PODIUMissa omat peräkkäiset tapahtumansa. Näin yritys pystyy huomioimaan kohderyhmän ja sovittamaan sisällön sopivaksi.

Esimerkki:
Reumatologia, OYS, Oulu, Lääkäreiden lääke-esittely // Reumatologia, OYS, Oulu, Hoitajien lääkeinfo

Jos hoitotiimille julkaistaan yksi yhteinen tapahtuma, voi tapahtuman porrastaa siten, että yrityksen käytössä oleva aika jaetaan osallistujaryhmien kesken. Tällöin porrastamisen käytännöt on hyvä kertoa selkeästi kohdassa lisätietoja varaavalle yritykselle.

Esimerkki:
Reumatologia, OYS, Oulu, Hoitotiimin lääkeinfo. Lääkäreiden lääke-esittely ensimmäiset 15 minuuttia ja hoitajien info jälkimmäiset 15 minuuttia.

2. Erilliset esittelyt samassa kalenterissa

Samassa kalenterissa voi julkaista omia tapahtumia hoitajille ja omia lääkäreille myös eri viikonpäivinä tai kellonaikoina. Tällöinkin tapahtuma on hyvä nimetä osallistujaryhmän mukaan esim. ”Hoitajien lääkeinfo” tai ”Lääkäreiden lääke-esittely”. Kun tapahtuma on nimetty osuvasti ja osallistujaryhmä on määritetty PODIUMissa oikein, on yrityksen helppo rakentaa tapahtuman sisältö kohderyhmälle sopivaksi.

Esimerkki:
Ihotaudit ja allergologia, TAYS, Tampere, Lääkäreiden lääke-esittely // Ihotaudit ja allergologia, TAYS, Tampere, Hoitajien lääkeinfo

3. Oma kalenteri hoitotieteille

Jos hoitajaesittelyille avataan oma kalenteri, yritykset löytävät kaikki sen alla julkaistavat tapahtumat kategoriassa ”hoitotieteet”. Yrityksen on helppo tunnistaa, että tapahtuman kaikki osallistujat ovat hoitajia.

Esimerkki
:
Hoitotieteet, Keskustan terveysasema, Helsinki, Hoitajien lääkeinfo

Kaipaatko apua osallistujaryhmien määrittelyyn tai tapahtumien julkaisemiseen?

Autamme mielellämme! Tavoitat meidät numerosta 010 720 3201 ja osoitteesta tuki@podium.fi.